When the Light Hits Just Right at Vasa City Art Gallery 29.5.-8.8.2021

My work Under the surface burns a fire that doesn´t go out at the group exhibition, 16mm film loop, doghouse, bed sheet on washing line.

Kuvan Kevät MA -exhibition 12.5.-6.6.2021

Antti Alanen wrote a nice rewiev about my work Delade Drömmar / Shared Dreams

in his blog:

https://anttialanenfilmdiary.blogspot.com/2021/06/lasse-vairio-delade-drommar-shared.html

Something came down
Something made a mark on the
ear
While I was dishing an
bottomless saucepan
from west to east (left to
right)
Between the tall pines
and down in the Sea
without climbing over the
treshold
holding my breath
not to be part of
Något föll ned
Något gjorde ett märke i örat
Medan jag diskade en bottenlös
kastrull
från väster till öster (vänster
till höger)
Mellan de höga tallarna
och ner I Havet
utan att stiga över tröskeln
hålla andan
för att inte bli del av